Insamling av material till en uppföljare av boken ”FOTÖ – boken om öns historia”

Under närmaste veckan kommer vi att börja dela ut papper med nedanstående information till alla hushåll på Fotö. Alla som har hus byggda efter 1930 och som inte finns med i den förra boken eller bor i flerfamiljshusen, kommer dessutom att få ett frågeformulär att fylla i om sitt hus.

 ________________________________________________________________________________________________________________________________

Boken ”FOTÖ – boken om öns historia” är uppskattad av många. Där finns husen byggda före 1930 dokumenterade med text och bilder. Vi har nu en ambition att dokumentera även husen som är byggda efter 1930 fram till idag. Där finns mycket värdefull historia som vi vill bevara. Det gäller naturligtvis särskilt de äldre husen men eftersom det är svårt att sätta en gräns, så väljer vi att inkludera alla hus på Fotö. För de nyare husen är naturligtvis historien kortare, men blir också intressant när det gått några år.

Vår förhoppning är att materialet ska bli en del av en av bok som blir en uppföljare av den förra Fotöboken. Vi är därför tacksamma om du, som har ett hus som inte fanns med i den förra boken, kan besvara det bifogade frågeformuläret om ditt hus. Någon i arbetsgruppen hämtar svaren när frågeformuläret är ifyllt.

I en kommande bok så tänkte vi även inkludera de hus som fanns med i den förra boken. För dessa äldre hus kommer vi i ett senare skede efterfråga uppdatering av info samtidigt som ägare till nyare hus får korrekturläsa och godkänna det som skrivits om sina hus.

Med inspiration från den nya Kalvsundsboken har vi också ambitionen att intervjua ett antal Fotöbor i olika åldrar, kvinnor och män, infödda och inflyttade, om hur livet på Fotö var förr, i nutid och hur man önskar att det ska vara i framtiden.

Vi har idéer om ytterligare kapitel i det som vi hoppas kan bli en ny bok. Det kommer att ta tid att samla material men vi börjar med ”husen” och ”livet på Fotö”.

_______________________________________________________________­­­____

Arbetsgruppen för en uppföljare till ”FOTÖ – boken om öns historia”

Johan Sellgren, 0706-818189                  Holger Josefsson, 0707-432002

Gunnar Agnesson, 0707-750099             Eva Helin Henriksson, 0709-201944