Fotö Samhällsförenings årsmöte 240224

Anders Källgård från Varberg höll ett mycket intressant föredrag om Sveriges öar. Han är författare till många böcker om öar, bl a boken Sveriges öar som nyligen är uppdaterad i en tredje upplaga.
Vid årsmötet avtackades Claes Hinder och Anders Lewander som tyvärr lämnade styrelsen samt Ullacarin och Holger Karlsson som valde att sluta som revisorer. Som ny i styrelsen valdes Jesper Pamp in och som nya revisorer valdes Anders Lewander och Magnus Jonasson.
Som 2023 års Fotöbo utsågs Johan Jörnestrand för att under många år gjort stora insatser för ungdomarna på Fotö samt att ofta finnas där när äldre behöver en hjälpande hand.
Fotö Samhällsförenings 50 år uppmärksammades genom att 10 ordförande fick representera styrelsearbetet under åren. På bilden syns i kronologisk ordning från vänster Göran Albinsson, Nisse Andersson, Håkan Karlsson, Jan-Erik Bäck, Hans Lannefors, Christina Ivarsson, Pierre Åman, Gunnar Agnesson, Magnus Jonasson och Johan Sellgren. Årsmötet beslutade att plantera ett träd i Parken för att markera 50 års jubileet.