Om Fotö

Fotö är den sydligaste av de tio bebodda öarna i Öckerö Kommun och i Bohuslän. Även om ön utgör foten på Öckeröarna kommer namnet Fotö, som tidigare hette Fogdö, mest sannolikt från ordet faugh-, fugh- dvs fyka eller blåsa.

Den gamla hamnen på Fotö har trots sitt läge åt sydväst alltid erbjudit ett bra skydd mot havets stormar. Där finns den äldsta bebyggelsen på ön eftersom den gamla hamnen med fiskebåtarna då var navet på ön. Efter hand har andra delar av ön också bebyggts. Med allt större fiskebåtar byggdes på 60-talet den nya hamnen på Söö samtidigt som Fotö fick en linfärja till Hönö. När färjan ersattes med en bro 1993, ökade ytterligare nybyggnation och inflyttning till ön. Även om fiskebåtarna är färre idag är det fortfarande många Fotöbor som är yrkesfiskare. Idag bor cirka 620 personer på Fotö. 

Fotö skola är nyrenoverad för några år sedan och har ca XX elever inklusive förskola och klass 0-3. Fotö har ett föreningsliv som är aktivt under hela året.

 • Fotö Samhällsförening är en förening för boende på Fotö som syftar till att verka för öns bästa. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. I styrelsen, Fotö Öråd, som arbetar helt ideellt, finns även representanter för var och en av öns föreningar. För Öckerö kommun utgör öråden en samarbets-partner och remissinstans.
 • Fotö GIF (gymnastik och idrottsförening) har fotbollslag i olika åldrar. Vid fotbollsplanen finns också bouleplaner och beach-volleybollplan. Man driver också simskola i Vivi. 
 • Sionkyrkan driver också barn- och ungdomsverksamhet. Förutom sommaröppet kafé i Café Boa hålls där olika samlingar under veckan för alla åldrar året runt. 
 • Fotö hamnförening ansvarar för nya och gamla hamnen. Båtplatser finns också vid fotbollsplanen (Fotö GIF) samt i Kilen. I gamla hamnen finns gästhamns-platser för både båtar och husbilar.
 Händelser under året på Fotö:
 • Fotö Samhällsförening har årsmöte i början på året, dock senast i april. Årets Fotöbo utnämns. 
 • Arbetsdagen i april/maj då vi gemensamt gör reparationer samt städar våra vägar och stränder. Vi avslutar med korvgrillning. 
 • Skärgårdsmilen i maj med start och mål på Hönö innefattar även en sträcka på Fotö. 
 • Midsommarfirande på fotbollsplanen arrangeras av Fotö GIF. 
 • Konstvågen första helgen i augusti har ofta flera utställare på Fotö.
 • Skaldjursfesten sista lördagen i augusti.
 • Hummerpremiären infaller första måndagen efter 20 september med start kl 07.00.
Klickbar karta från hitta.se