Fotö Öråd

Fotö Öråd, Samhällsföreningens styrelse

Ordförande: Johan Sellgren 
Vice ordförande: Ulrika Karlsson
Sekreterare: Jesper Pamp
Kassör: Sonja Josefsson 
Övriga ledamöter: Bert Corneliusson, Bengt Engström, Melker Lylander, Bosse Johansson och Anneli Wikberg. 

I styrelsen ingår även representanter för öns föreningar
Fotö GIF: Elisabeth Andersson, suppl Raymond Englund
Hamnföreningen: Bengt Olofsson, suppl Holger Josefsson
Sion:Christian Gustavsson, suppl Peter Jörnestrand
Fotö skolråd: Vakant

Örådets arbete är organiserat i kommittéer, vilka är:

Kommitté Ex på områden/ansvar etc
Trafik Parkering, framkomlighet och vägunderhåll, skyltar, belysning m.m.
Miljö Renhållning och ”prydlighet” i allmänna områden, planering/genomförande städdag, skötsel planteringar och anläggningar som Rutan, Parken, lekplatsen och Kilen
Fritid & Turism Badplatser, badstegar, vandringsleder m.m.
Fester och sammankomster Årsmötet, vårens arbetsdag, skaldjursfesten i augusti

Örådets medlemmar deltar i kommittéarbetet enligt följande:
Trafik: Bengt Engström (sammankallande), Bert Corneliusson, Anneli Wikberg  
Miljö: Ulrika Karlsson (sammankallande), Christian Gustavsson, Bengt Olofsson 
Fritid & Turism:  Bosse Johansson (sammankallande), Melker Lylander, Jesper Pamp
Fester & Sammankomster: Sonja Josefsson (sammankallande), Elisabeth Andersson

Årsavgiften är 100 kr/person och inbetalas till Plusgiro 730359-7 (Fotö Samhällsförening). Styrelsen arbetar helt ideellt och tar ej ut något arvode.

Kontakta gärna oss i styrelsen med förslag, idéer och synpunkter på verksamheten och på den nya hemsidan. Mailadresser och telefonnummer till oss hittar du på kontaktsidan.

Länk till Fotö Samhällsförenings stadgar.

Tillämpning av GDPR inom Fotö Samhällsförening

 

I Fotö Samhällsförening (Föreningen) är kassören personuppgiftsansvarig och kontaktinformation finns på Föreningens hemsida

De personuppgifter som Föreningen hanterar är: Namn, adress, e-postadress (Personuppgifter)

Skälet för inhämtande och lagring av Personuppgifter är att Föreningen måste veta vilka att de som är medlemmar uppfyller de krav som anges i Föreningens stadgar, samt för att kunna ha direktkontakt med enskilda medlemmar, eller grupp av medlemmar, i olika föreningsangelägenheter.

Ingen utomstående kommer att tillåtas ta del av lagrade Personuppgifter. Därmed kommer inte heller några Personuppgifter att överföras till land utanför EU/EES

Enskild medlem i Föreningen har rätt att när som helst få tillgång till egna lagrade Personuppgifter. E-post begäran till: kontakt@fotoorad.se

Felaktiga Personuppgifter kommer att rättas så snart Föreningen får kännedom om detta. E-post till: fotoorad@gmail.com

Personuppgifter kvarstår så länge som medlemskapet i Föreningen består, men raderas vid utträde ur Föreningen

Klagomål över hanteringen av Personuppgifter skall lämnas till Datainspektionen.

Samtycke till Föreningens hantering av Personuppgift enligt ovanstående anses lämnat i och med betalning av årsavgift

Regelverk för parkering i Kilen

 

Området väster om områdets mittavdelare är märkta, numrerade platser avsedda för långtidsuthyrning där typ av uppställningsobjekt, hyresnivå, hyrestid mm regleras i avtal med samhällsföreningen.

Området öster om områdets mittavdelare bort till Stora vägen är avgiftsfri och avsedd för korttids- och tillfällig parkering (max 48 timmar) av personbilar. Husvagnar, husbilar, båtvagnar, släpkärror och avställda fordon får inte stå inom detta område.