Fotö Öråd funktionärer 2024

SOM FUNKTIONÄRER VALDES:
Ordförande: Johan Sellgren
Vice ordförande: Ulrika Karlsson
Sekreterare: Jesper Pamp
Kassör: Sonja Josefsson
 
KOMMITTÉER FÖR VERKSAMHETSÅRET 2024:
Trafik: Bengt Engström (sammankallande), Bert Corneliusson, Anneli Wikberg
Miljö: Ulrika Karlsson (sammankallande), Christian Gustavsson, Bengt Olofsson
Fritid och turism: Bosse Johansson (sammankallande), Melker Lylander, Jesper Pamp
Fester och sammankomster: Sonja Josefsson, Elisabeth Andersson
 
Styrelsen välkomnar frågor och kreativa förslag från medlemmer i Fotö Samhällsförening som Fotö Öråd kan arbeta med under året.
Protokollet finns på hemsidan under fliken Dokument och som bilaga i FaceBookinlägget.