Fotöboken 2

Arbetet med att samla in material till en efterföljare av boken ”FOTÖ – boken om öns historia” har kommit igång under hösten. Eva Helin Henriksson och jag har hittills hunnit intervjua fem Fotöbor om hur livet var förr på ön.

Holger Josefsson och Gunnar Agnesson har lämnat ut frågeformulär till (nästan) alla husägare vars hus inte var med i den förra boken. Många har lämnat tillbaka besvarade frågeformulär till Holger och Gunnar, men det saknas fortfarande svar från många. Vi är därför tacksamma om de som ännu inte lämnat svar gör det och bifogar gamla bilder på sina hus. Bilderna lämnas naturligtvis tillbaka när vi scannat dem. Om ni har digitala bilder så kan ni maila dem till kontakt@fotoorad.se. Var noga med att ange vilken fastighet och adress det är. Bilder på husen som de ser ut idag kommer vi själva ta efter hand.

Vi är också tacksamma om ni som inte fått något frågeformulär pga att ni inte varit hemma när vi varit på besök, hör av er till Holger (0707-432002) eller Gunnar (0707-750099) så kommer vi och lämnar frågeformulär. De tre lägenhetshusen, två på Fotö och Fotö brygga på Söö kommer vi inhämta information om separat.

Vi ber om hjälp från alla Fotöbor så att den efterföljande boken blir så komplett som möjlig med avseende på husen på Fotö. Vi i arbetsgruppen önskar samtidigt God Jul och Gott Nytt År.

Johan, Holger, Gunnar, Eva