Konstituerande möte i Fotö Öråd 230307

Fotö Öråd hade 230307 ett konstituerande möte med fördelning av roller under 2023.

 

Ordförande: Johan Sellgren

Vice ordförande: Ulrika Karlsson

Kassör: Sonja Josefsson

Övriga ledamöter: Bert Corneliusson, Bengt Engström, Claes Hinder, Anders Lewander, Melker Lylander, Bosse Johansson och Anneli Wikberg.

I styrelsen ingår även representanter för öns föreningar
Fotö GIF: Elisabeth Andersson, suppl Raymond Englund
Fotö skolråd: Vakant
Sion: Christian Gustavsson
Hamnföreningen: Bengt Olofsson, suppl Johannes Holm

 

Örådets medlemmar deltar i kommittéarbetet enligt följande:
Trafik: Claes Hinder (sammankallande), Bert Corneliusson, Anneli Wikberg  
Miljö: Ulrika Karlsson (sammankallande), Bengt Engström, Christian Gustavsson, Bengt Olofsson 
Fritid & Turism:  Bosse Johansson (sammankallande), Anders Lewander, Melker Lylander
Fester & Sammankomster: Sonja Josefsson (sammankallande), Elisabeth Andersson