Årsmöte Fotö Samhällsförening 4 mars 2023

Årets årsmöte i Fotö Samhällsförening var välbesökt med nästan 60 personer samlade i Sionkyrkans festlokal. Mötet inleddes med föredrag av Harald Treutiger och paret Pål och Eva Silow Wiig, om den nya Kalvsundsboken. Boken som består av nytryck av Kalvsundsboken från -80-talet, nya kapitel med uppdatering fram till idag och slutligen intervjuer med ett 20-tal Kalvsundsbor. Boken väckte stort intresse och medtagna böcker såldes slut och en beställningslista upprättades.

Som Årets Fotöbor 2022 utsågs Bengt Engström, Holger Josefsson, Reidar Olsson och Håkan Karlsson med motiveringen: Årets Fotöbor 2022 har bidragit med avgörande insatser för projektering, konstruktion, arbetsledning och byggnation av den mycket uppskattade nya bastun på Fotö.

Holger Josefsson, Sigbritt Oscarsson och Magnus Jonasson har valt att lämna styrelsen och avtackades för stora insatser för Fotö genom sitt arbete i Fotö Öråd. Magnus har innehaft ordförandeposten i fem år och har under den tiden utvecklat styrelsearbetet med bl a delegering av ansvar och beslut till kommittéer inom Örådet.

Resterande styrelsemedlemmar omvaldes. Till nya styrelsemedlemmar valdes Anders Lewander, Anneli Wikberg och Melker Lylander.

Mötet avslutades traditionsenligt med kaffe och goda tårtor.