Fotö Samhällsförenings årsmöte

Lördagen 19 februari 2022 kl 15.00 i Sionkyrkans festlokal
Dagordning i enlighet med våra stadgar.
Övriga frågor kan tas upp på mötet eller mailas till fotoorad@gmail.com
Efter mötet bjuds på tårta och kaffe.