FOTÖ – Boken om öns historia

Nu är boken om Fotö klar efter två års arbete. Boken innehåller 320 sidor med massor av bilder (ca 750 st) och historia om människor, de gamla husen, alla fiskebåtar och mycket mer. Den ges ut av Fotö Samhällsförening med ekonomiskt stöd av Fotö Hamnförening. Tryckning kommer att ske i en begränsad upplaga. Därför behöver vi förhandsbeställningar för att garantera leverans. Boken kommer att bli en uppskattad present till sig själv, barn, barnbarn, nuvarande och f.d. Fotöbor samt alla andra som är intresserade av öns historia. En perfekt julklapp! 

Pris: 320 kr. Förhandsbeställning av ett eller flera exemplar görs till: kontakt@fotoorad.se med angivande av emailadress, telefonnummer, namn och antal önskade exemplar av boken. 

Förhandsbeställningar för garanterad leverans tas emot till 11 oktober då tryckeriet behöver besked om hur många exemplar av boken som ska tryckas. Vi fortsätter dock att ta emot beställningar även efter detta datum. Boken förväntas komma från tryckeriet i slutet av november/ början av december.


Arbetsgruppen Fotös historia: 
Johan Sellgren, Bertil Börjesson, Holger Josefsson, Gunnar Agnesson och Göran Albinsson. 

 

Innehåll: 

Boken tar med läsaren på en resa som börjar med De första Fotöborna. I kapitlen Historiska händelser och i Livet på Fotö berättas hur allmän historia och specifika händelser påverkat livet på Fotö. Man kan läsa om de nio affärer som funnits på ön, om skolan och hur man transporterade sig till andra öar och till Göteborg. 

I kapitlet Laga skifte med vackra kartor från 1897 framgår hur ön och omgivande utmarker (dvs andra mindre öar) delades upp mellan markägarna. En utredning 1955 inför kommande Byggnadsplan beskriver på ett utförligt sätt hur ön utvecklats och dess kommande utmaningar. 
De 59 husen som är byggda före 1930 beskrivs med byggår, gamla och nya fotografier och ägarlängder. Fisket har varit en helt dominerande näring på Fotö sedan ön befolkades, och fortfarande är det många familjer som får sin utkomst härifrån. I kapitlet Fisket på Fotö finns 149 fiskebåtar och fem fraktskutor redovisade med bilder, när och var de byggdes, motorstyrka och ägare. 
En stor del av den bildskatt från Fotö som vi samlat under arbetets gång visas i kronologisk ordning i Gamla bilder från Fotö samt en del med nytagna bilder för jämförelse i Fotöbilder då och nu. Slutligen får Ö-målet Fotödialekt ett eget kapitel med uttalsregler och lexikon. Vi hoppas att boken kommer till glädje både idag och i framtiden. 

Här följer några exempel från olika sidor i boken. Klicka på bilderna för att förstora.