Fotö Samhällsförenings årsmöte 11 sept 2021

Vid årsmötet omvaldes till styrelsen: Bert Corneliusson, Bengt Engström, Christina Ivarsson, Bosse Johansson, Magnus Jonasson, Sonja Josefsson, Sigbritt Oscarsson och Johan Sellgren. Nyval till styrelsen: Claes Hinder och Holger Josefsson. Annika Jansson avgick från styrelsen efter 10 år. Hon avtackades med blommor för sitt stora engagemang och utmärkta insatser i arbetet för Fotö.


Annika Jansson

Stefan Möller – Årets Fotöbo 2020

Stefan Möller tilldelades utmärkelsen årets Fotöbo 2020 för hans genomförande av, och medverkan i, många aktiviteter som bidragit till ökad trivsel och förbättrad boendemiljö på Fotö, bland vilka särskilt kan nämnas mångårig skötsel av fotbollsplanen, byggandet av lekredskap för barnen och simboden i Vivi. Stefan är mycket uppskattad för sin hjälpsamhet, ansvarskännande och känd för att alltid ställa upp var och när det behövs.

Årets Hjältar 2020 – Besättningen på Stella Nova

Besättningen på Stella Nova från Fotö, Christer Bryngelsson, Mathias Jörnevik, Andreas Bryngelsson och Daniel Svensson, tilldelades utmärkelsen Årets Hjältar 2020 för sin insats med att rädda tre förlista engelska sjömän ur en livflotte efter att deras egen fiskebåt plötsligt kapsejsat och sjunkit en klar och kall natt på Nordsjön i maj 2020. En utan tvekan livräddande bedrift som rönte stor uppmärksamhet i såväl England som här hemma.