Fotö Samhällsförenings årsmöte 26 mars 2022

Årets årsmöte var välbesökt och hölls i Sions samlingssal. Innan årsmötet informerade kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult om aktuella frågor i kommunen.

Han inledde med att redogöra för kommunens årsredovisning för 2021 som, efter att den fastställts i april, kommer att publiceras på www.ockero.se för den som vill veta mer.

De senaste tre åren har ekonomin stått i fokus. Från att balansresultatet 2018 låg på -14 milj ha gått till +36 milj för 2021, avsevärt ha ökat soliditeten och helt uppnått 13 delmål, är man mycket nöjd. Trots detta påpekade Jan att kommunen fortfarande har en del tuffa tider framför sig. Man kommer att fokusera på att öka befolkningen, skapa fler arbetstillfällen, förbättra kommunikationerna, uppgradera krisberedskapen och öka digitaliseringen.

Under mötet framkom några förslag som Jan tar med sig: Väderskydd på Pinan och Burö vid väntan på buss eller färja, bättre passningstider mellan bussar och färjor. Varje byte och väntan på buss eller färja upplevs negativt för kollektivtrafiken som alternativ till bilen. Med en förlängning av Röd Express linje ut till Öckeröarna med varannan tur till Fotö respektive Burö skulle kollektivtrafiken i flera fall bli ett alternativ till bilen. Lokalbussarna uppskattades som ett sätt att transportera sig inom öarna och till och från färjeläget när andra alternativ saknas. Utreda hur lokaltrafiken kan ändras runt väg 155 fram till Amhult så att 155:an inte blir lika belastad.

Vad gäller Fotö redogjorde Jan för planprocessen vid nybyggnation och informerade om att detaljplanen för att bygga bostäder på gamla församlingshemmets tomt beslutas om två veckor. Sedan är det antal steg som ska tas för att i bästa fall få godkänt för byggstart första kvartalet 2023. XL Bygg är involverade och man räknar med att det tar ca två år tills de planerade 10 lägenheterna står klara.

Jan Utbult avslutade med att uppmana alla att kontakta honom om man har frågor eller påpekanden att framföra, antingen via jan.utbult@ockero.se eller tel 070–4838188.

Länk till Jan Utbults presentation. 

Vid årsmötet omvaldes till styrelsen: Bert Corneliusson, Bengt Engström, Claes Hinder, Bosse Johansson, Magnus Jonasson, Sonja Josefsson, Sigbritt Oscarsson och Johan Sellgren. Nyval till styrelsen: Ulrika Karlsson. Christina Ivarsson avgick från styrelsen efter 7 år. Hon avtackades med blommor för sitt stora engagemang och utmärkta insatser i arbetet för Fotö.

Johan visade den nya hemsidan (fotoorad.se), som på startsidan bl a innehåller länkar till praktisk information om väder och tidtabeller för buss och färja. På andra sidor finns aktuella nyheter från Fotö, Fotös historia och information om Fotö Öråd med kontaktuppgifter.

Mötet avslutades med kaffe och tårta. Bosse visade delar av en videodokumenterad intervju som han har gjort med Sigvard Jansson.

Jan Utbult
Christina Ivarsson avtackas för sina insatser i styrelsen
Fotö Öråds nya hemsida
Kaffe och tårta

Årets Fotöbor 2021

Johan Sellgren

Bertil Börjesson

Holger Josefsson

Gunnar Agnesson

Göran Albinsson

Författarna till boken ”FOTÖ – Boken om öns historia” har skapat ett bokverk som knyter ihop vår historia med nutid och skänker glädje och stolthet för både nuvarande och kommande generationer av Fotöbor om vår fantastiska ö.
Övre raden: Gunnar Agnesson, Johan Sellgren och Bertil Börjesson. Nedre raden: Göran Albinsson och Holger Josefsson

Årets Hjälteinsats 2021

Anders Lewander

Staffan Knutsson

Oskar Knutsson

Anders, Staffan och Oskar kom till undsättning när en Fotöbo från sin permobil på bryggan föll ner i hamnbassängen och ej hade möjlighet att ta sig upp. Genom Anders, Staffans och Oskars snabba ingripande kunde den nödställde räddas ur vattnet.

Anders, Staffan och Oskar