FOTÖ – Boken om öns historia

Boken tar med läsaren på en resa som börjar med De första Fotöborna och hur flera av de nuvarande släkterna kan härledas från dessa personer.
   I kapitlen Historiska händelser och i Livet på Fotö berättas hur allmän historia och specifika händelser påverkat livet på Fotö. Här står bl. a om Fotös roll under Napoleonkrigen, den stora sillperioden på slutet av 1700-talet, samt händelser under 2:a världskriget med anknytning till ön.
   Ett antal bouppteckningar från olika tidsperioder ger en tydlig bild om hur man levde och arbetade, vad man ägde m.m.  Man kan läsa om de nio affärer som funnits på ön, om hur skolan har utvecklats från den första ambulerande skolan på 1880-talet och hur man transporterade sig till andra öar och till Göteborg. Det kyrkliga livet på ön behandlas också, liksom djurhållning, brödbak och några anekdoter från vardagslivet förr.

I kapitlet Laga skifte med vackra kartor från 1897 framgår hur öns areal och omgivande utmarker (dvs holmar och skär) delades upp mellan markägarna. En utredning 1955 inför kommande Byggnadsplan beskriver på ett utförligt sätt hur ön utvecklats och dess kommande utmaningar.

De 59 husen som är byggda före 1930 beskrivs ingående med byggår, ägarinformation samt gamla och nya fotografier på både hus och tidigare ägare.
   Fisket har varit en helt dominerande näring på Fotö sedan ön befolkades, och fortfarande är det många familjer som får sin utkomst härifrån. I kapitlet Fisket på Fotö finns 149 fiskebåtar och fem fraktskutor redovisade med bilder, när och var de byggdes, motorstyrka och ägare samt under vilken tid de fanns registrerade på Fotö.

   En stor del av den bildskatt från Fotö som vi samlat under arbetets gång visas i kronologisk ordning i Gamla bilder från Fotö, samt dessutom ett stort antal nytagna bilder för jämförelse i Fotöbilder då och nu. Slutligen får Ö-måletFotödialekt ett eget kapitel med uttalsregler och lexikon.

 

 

Boken har 320 sidor med över 750 bilder. Priset är 320 kr.

Den kan köpas genom att maila kontakt@fotoorad.se eller genom att kontakta någon av författarna. Boken kan också köpas på Fiskemuseet och Second Hand i Hönö Klåva. 

Här nedan följer exempelsidor från boken.